40 (สี่สิบ) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 39 (สามสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 41 (สี่สิบเอ็ด)

39 40 41
จำนวนเชิงการนับสี่สิบ
จำนวนเชิงอันดับที่40 (ที่สี่สิบ)
ตัวประกอบ23· 5
เลขไทย๔๐
เลขโรมันXL
เลขจีน四十, , 𠦌, 𠦜
ฐานสอง101000
ฐานสาม1111
ฐานสี่220
ฐานห้า130
ฐานหก104
ฐานแปด50
ฐานสิบสอง34
ฐานสิบหก28
ฐานยี่สิบ20
ฐานสามสิบหก14

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้