47 (สี่สิบเจ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 46 (สี่สิบหก) และอยู่ก่อนหน้า 48 (สี่สิบแปด)

46 47 48
จำนวนเชิงการนับสี่สิบเจ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่47 (ที่สี่สิบเจ็ด)
ตัวประกอบ47
เลขไทย๔๗
เลขโรมันXLVII
เลขจีน四十七
ฐานสอง101111
ฐานสาม1202
ฐานสี่233
ฐานห้า142
ฐานหก115
ฐานแปด57
ฐานสิบสอง3B
ฐานสิบหก2F
ฐานยี่สิบ27
ฐานสามสิบหก1B

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข