47 (สี่สิบเจ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 46 (สี่สิบหก) และอยู่ก่อนหน้า 48 (สี่สิบแปด)

46 47 48
จำนวนเชิงการนับสี่สิบเจ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่47 (ที่สี่สิบเจ็ด)
ตัวประกอบ47
เลขไทย๔๗
เลขโรมันXLVII
เลขจีน四十七
ฐานสอง101111
ฐานสาม1202
ฐานสี่233
ฐานห้า142
ฐานหก115
ฐานแปด57
ฐานสิบสอง3B
ฐานสิบหก2F
ฐานยี่สิบ27
ฐานสามสิบหก1B

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้