90 (เก้าสิบ) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 89 (แปดสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 91 (เก้าสิบเอ็ด)

89 90 91
จำนวนเชิงการนับเก้าสิบ
จำนวนเชิงอันดับที่90 (ที่เก้าสิบ)
ตัวประกอบ2 · 32· 5
เลขไทย๙๐
เลขโรมันXC
เลขจีน九十
ฐานสอง1011010
ฐานสาม10100
ฐานสี่1122
ฐานห้า330
ฐานหก230
ฐานแปด132
ฐานสิบสอง76
ฐานสิบหก5A
ฐานยี่สิบ4A
ฐานสามสิบหก2I

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้