92 (เก้าสิบสอง) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 91 (เก้าสิบเอ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 93 (เก้าสิบสาม)

91 92 93
จำนวนเชิงการนับเก้าสิบสอง
จำนวนเชิงอันดับที่92 (ที่เก้าสิบสอง)
ตัวประกอบ22· 23
เลขไทย๙๒
เลขโรมันXCII
เลขจีน九十二
ฐานสอง1011100
ฐานสาม10102
ฐานสี่1130
ฐานห้า332
ฐานหก232
ฐานแปด134
ฐานสิบสอง78
ฐานสิบหก5C
ฐานยี่สิบ4C
ฐานสามสิบหก2K

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข