92 (เก้าสิบสอง) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 91 (เก้าสิบเอ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 93 (เก้าสิบสาม)

91 92 93
จำนวนเชิงการนับเก้าสิบสอง
จำนวนเชิงอันดับที่92 (ที่เก้าสิบสอง)
ตัวประกอบ22· 23
เลขไทย๙๒
เลขโรมันXCII
เลขจีน九十二
ฐานสอง1011100
ฐานสาม10102
ฐานสี่1130
ฐานห้า332
ฐานหก232
ฐานแปด134
ฐานสิบสอง78
ฐานสิบหก5C
ฐานยี่สิบ4C
ฐานสามสิบหก2K

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้