เลขฐานสาม (อังกฤษ: ternary numeral system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสามตัวคือ 0 (ศูนย์) , 1 (หนึ่ง) และ 2 (สอง) บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 3 ทาง