95 (เก้าสิบห้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 94 (เก้าสิบสี่) และอยู่ก่อนหน้า 96 (เก้าสิบหก)

94 95 96
จำนวนเชิงการนับเก้าสิบห้า
จำนวนเชิงอันดับที่95 (ที่เก้าสิบห้า)
ตัวประกอบ5 · 19
เลขไทย๙๕
เลขโรมันXCV
เลขจีน九十五
ฐานสอง1011111
ฐานสาม10112
ฐานสี่1133
ฐานห้า340
ฐานหก235
ฐานแปด137
ฐานสิบสอง7B
ฐานสิบหก5F
ฐานยี่สิบ4F
ฐานสามสิบหก2N

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข