20

ตัวเลขธรรมชาติ

20 (ยี่สิบ) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 19 (สิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 21 (ยี่สิบเอ็ด)

19 20 21
จำนวนเชิงการนับยี่สิบ
จำนวนเชิงอันดับที่20 (ที่ยี่สิบ)
ตัวประกอบ22· 5
เลขไทย๒๐
เลขโรมันXX
เลขจีน二十, , 廿
ฐานสอง10100
ฐานสาม202
ฐานสี่110
ฐานห้า40
ฐานหก32
ฐานแปด24
ฐานสิบสอง18
ฐานสิบหก14
ฐานยี่สิบ10
ฐานสามสิบหกK

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข