26

ตัวเลขธรรมชาติ

26 (ยี่สิบหก) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 25 (ยี่สิบห้า) และอยู่ก่อนหน้า 27 (ยี่สิบเจ็ด)

25 26 27
จำนวนเชิงการนับยี่สิบหก
จำนวนเชิงอันดับที่26 (ที่ยี่สิบหก)
ตัวประกอบ2 · 13
เลขไทย๒๖
เลขโรมันXXVI
เลขจีน二十六
ฐานสอง11010
ฐานสาม222
ฐานสี่122
ฐานห้า101
ฐานหก42
ฐานแปด32
ฐานสิบสอง22
ฐานสิบหก1A
ฐานยี่สิบ16
ฐานสามสิบหกQ

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้