27

ตัวเลขธรรมชาติ

27 (ยี่สิบเจ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 26 (ยี่สิบหก) และอยู่ก่อนหน้า 28 (ยี่สิบแปด)

26 27 28
จำนวนเชิงการนับยี่สิบเจ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่27 (ที่ยี่สิบเจ็ด)
ตัวประกอบ33
เลขไทย๒๗
เลขโรมันXXVII
เลขจีน二十七
ฐานสอง11011
ฐานสาม1000
ฐานสี่123
ฐานห้า102
ฐานหก43
ฐานแปด33
ฐานสิบสอง23
ฐานสิบหก1B
ฐานยี่สิบ17
ฐานสามสิบหกR

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้