เปิดเมนูหลัก

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

 • ปี พ.ศ. 60 และ ค.ศ. 60
 • 60 เป็นเลขอะตอมของนีโอดิเมียมและไอโซโทปแผ่รังสีของโคบอลต์
 • 60 ปี คือ วาระเกษียณอายุของข้าราชการ
 • 60 ปี เท่ากับ 1 รอบปีใหญ่ (5 รอบปีนักษัตร) เป็นการนับปีนักษัตรร่วมกับเลขปีจุลศักราช
 • 60 นาที เท่ากับ 1 ชั่วโมง
 • 60 วินาที เท่ากับ 1 นาที
 • 60 วิลิปดา เท่ากับ 1 ลิปดา
 • 60 ลิปดา เท่ากับ 1 องศา
 • แซยิด คือวันครบรอบ 60 ปีบริบูรณ์
 • "Diamond jubilee" ครบรอบ 60 วาระปีของวาระสำคัญ
 • 60 องศา คือ ความกว้างของแต่ละมุมของสามเหลี่ยมด้านเท่า

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=60&oldid=5245089"