60

ตัวเลขธรรมชาติ

60 (หกสิบ) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 59 (ห้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 61 (หกสิบเอ็ด)

59 60 61
จำนวนเชิงการนับหกสิบ
จำนวนเชิงอันดับที่60 (ที่หกสิบ)
ตัวประกอบ22· 3 · 5
เลขไทย๖๐
เลขโรมันLX
เลขจีน六十
ฐานสอง111100
ฐานสาม2020
ฐานสี่330
ฐานห้า220
ฐานหก140
ฐานแปด74
ฐานสิบสอง50
ฐานสิบหก3C
ฐานยี่สิบ30
ฐานสามสิบหก1O

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

 • ปี พ.ศ. 60 และ ค.ศ. 60
 • 60 เป็นเลขอะตอมของนีโอดิเมียมและไอโซโทปแผ่รังสีของโคบอลต์
 • 60 ปี คือ วาระเกษียณอายุของข้าราชการ
 • 60 ปี เท่ากับ 1 รอบปีใหญ่ (5 รอบปีนักษัตร) เป็นการนับปีนักษัตรร่วมกับเลขปีจุลศักราช
 • 60 นาที เท่ากับ 1 ชั่วโมง
 • 60 วินาที เท่ากับ 1 นาที
 • 60 วิลิปดา เท่ากับ 1 ลิปดา
 • 60 ลิปดา เท่ากับ 1 องศา
 • แซยิด คือวันครบรอบ 60 ปีบริบูรณ์
 • "Diamond jubilee" ครบรอบ 60 วาระปีของวาระสำคัญ
 • 60 องศา คือ ความกว้างของแต่ละมุมของสามเหลี่ยมด้านเท่า

ในทางคณิตศาสตร์ แก้