302 (หกสิบแปด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 67 (หกสิบเจ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 69 (หกสิบเก้า)

67 68 69
จำนวนเชิงการนับหกสิบแปด
จำนวนเชิงอันดับที่68 (ที่หกสิบแปด)
ตัวประกอบ22· 17
เลขไทย๖๘
เลขโรมันLXVIII
เลขจีน六十八
ฐานสอง1000100
ฐานสาม2112
ฐานสี่1010
ฐานห้า233
ฐานหก152
ฐานแปด104
ฐานสิบสอง58
ฐานสิบหก44
ฐานยี่สิบ38
ฐานสามสิบหก1W

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้