63 (หกสิบสาม) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 62 (หกสิบสอง) และอยู่ก่อนหน้า 64 (หกสิบสี่)

62 63 64
จำนวนเชิงการนับหกสิบสาม
จำนวนเชิงอันดับที่63 (ที่หกสิบสาม)
ตัวประกอบ32· 7
เลขไทย๖๓
เลขโรมันLXIII
เลขจีน六十三
ฐานสอง111111
ฐานสาม2100
ฐานสี่333
ฐานห้า223
ฐานหก143
ฐานแปด77
ฐานสิบสอง53
ฐานสิบหก3F
ฐานยี่สิบ33
ฐานสามสิบหก1R

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้