59 (ห้าสิบเก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 58 (ห้าสิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 60 (หกสิบ)

58 59 60
จำนวนเชิงการนับห้าสิบเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่59th (ที่ห้าสิบเก้า)
ตัวประกอบ59
เลขไทย๕๙
เลขโรมันLIX
เลขจีน五十九
ฐานสอง111011
ฐานสาม2012
ฐานสี่323
ฐานห้า214
ฐานหก135
ฐานแปด73
ฐานสิบสอง4B
ฐานสิบหก3B
ฐานยี่สิบ2J
ฐานสามสิบหก1N

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้