59 (ห้าสิบเก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 58 (ห้าสิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 60 (หกสิบ)

58 59 60
จำนวนเชิงการนับห้าสิบเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่59 (ที่ห้าสิบเก้า)
ตัวประกอบ59
เลขไทย๕๙
เลขโรมันLIX
เลขจีน五十九
ฐานสอง111011
ฐานสาม2012
ฐานสี่323
ฐานห้า214
ฐานหก135
ฐานแปด73
ฐานสิบสอง4B
ฐานสิบหก3B
ฐานยี่สิบ2J
ฐานสามสิบหก1N

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

1,59