57 (ห้าสิบเจ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 56 (ห้าสิบหก) และอยู่ก่อนหน้า 58 (ห้าสิบแปด)

56 57 58
จำนวนเชิงการนับห้าสิบเจ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่57 (ที่ห้าสิบเจ็ด)
ตัวประกอบ3 · 19
เลขไทย๕๗
เลขโรมันLVII
เลขจีน五十七
ฐานสอง111001
ฐานสาม2010
ฐานสี่321
ฐานห้า212
ฐานหก133
ฐานแปด71
ฐานสิบสอง49
ฐานสิบหก39
ฐานยี่สิบ2H
ฐานสามสิบหก1L

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้