55 (ห้าสิบห้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 54 (ห้าสิบสี่) และอยู่ก่อนหน้า 56 (ห้าสิบหก)

54 55 56
จำนวนเชิงการนับห้าสิบห้า
จำนวนเชิงอันดับที่55 (ที่ห้าสิบห้า)
ตัวประกอบ5 · 11
เลขไทย๕๕
เลขโรมันLV
เลขจีน五十五
ฐานสอง110111
ฐานสาม2001
ฐานสี่313
ฐานห้า210
ฐานหก131
ฐานแปด67
ฐานสิบสอง47
ฐานสิบหก37
ฐานยี่สิบ2F
ฐานสามสิบหก1J

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข