49 (สี่สิบเก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 48 (สี่สิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 50 (ห้าสิบ)

48 49 50
จำนวนเชิงการนับสี่สิบเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่49 (ที่สี่สิบเก้า)
ตัวประกอบ72
เลขไทย๔๙
เลขโรมันXLIX
เลขจีน四十九
ฐานสอง110001
ฐานสาม1211
ฐานสี่301
ฐานห้า144
ฐานหก121
ฐานแปด61
ฐานสิบสอง41
ฐานสิบหก31
ฐานยี่สิบ29
ฐานสามสิบหก1D

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข