49 (สี่สิบเก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 48 (สี่สิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 50 (ห้าสิบ)

48 49 50
จำนวนเชิงการนับสี่สิบเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่49 (ที่สี่สิบเก้า)
ตัวประกอบ72
เลขไทย๔๙
เลขโรมันXLIX
เลขจีน四十九
ฐานสอง110001
ฐานสาม1211
ฐานสี่301
ฐานห้า144
ฐานหก121
ฐานแปด61
ฐานสิบสอง41
ฐานสิบหก31
ฐานยี่สิบ29
ฐานสามสิบหก1D

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้