43 (สี่สิบสาม) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 42 (สี่สิบสอง) และอยู่ก่อนหน้า 44 (สี่สิบสี่)

42 43 44
จำนวนเชิงการนับสี่สิบสาม
จำนวนเชิงอันดับที่43 (ที่สี่สิบสาม)
ตัวประกอบ43
เลขไทย๔๓
เลขโรมันXLIII
เลขจีน四十三
ฐานสอง101011
ฐานสาม1121
ฐานสี่223
ฐานห้า133
ฐานหก111
ฐานแปด53
ฐานสิบสอง37
ฐานสิบหก2B
ฐานยี่สิบ23
ฐานสามสิบหก17

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข