43 (สี่สิบสาม) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 42 (สี่สิบสอง) และอยู่ก่อนหน้า 44 (สี่สิบสี่)

42 43 44
จำนวนเชิงการนับสี่สิบสาม
จำนวนเชิงอันดับที่43 (ที่สี่สิบสาม)
ตัวประกอบ43
เลขไทย๔๓
เลขโรมันXLIII
เลขจีน四十三43 44
ฐานสอง101011
ฐานสาม1121
ฐานสี่223
ฐานห้า133
ฐานหก111
ฐานแปด53
ฐานสิบสอง37
ฐานสิบหก2B
ฐานยี่สิบ23
ฐานสามสิบหก17

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้