42 (สี่สิบสอง) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 41 (สี่สิบเอ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 43 (สี่สิบสาม)

41 42 43
จำนวนเชิงการนับสี่สิบสอง
จำนวนเชิงอันดับที่42 (ที่สี่สิบสอง)
ตัวประกอบ2 · 3 · 7
เลขไทย๔๒
เลขโรมันXLII
เลขจีน四十二
ฐานสอง101010
ฐานสาม1120
ฐานสี่222
ฐานห้า132
ฐานหก110
ฐานแปด52
ฐานสิบสอง36
ฐานสิบหก2A
ฐานยี่สิบ22
ฐานสามสิบหก16

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้

อ้างอิง

แก้