10 (สิบ) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 9 และอยู่ก่อนหน้า 11

9 10 11
จำนวนเชิงการนับสิบ
จำนวนเชิงอันดับที่10 (ที่สิบ)
ตัวประกอบ2 · 5
เลขไทย๑๐
เลขโรมันX
เลขโรมัน (ยูนิโคด)Ⅹ, ⅹ
เลขจีน, ,
ฐานสอง1010
ฐานสาม101
ฐานสี่22
ฐานห้า20
ฐานหก14
ฐานแปด12
ฐานสิบสองA
ฐานสิบหกA
ฐานยี่สิบA
ฐานสามสิบหกA

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมายและความเชื่อ แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ทัศนะ 8, 'ตัวเลข'กับชีวิตที่'ถูกบงการ' . "อาหารสมอง" โดย วรากรณ์ สามโกเศศ. กรุงเทพธุรกิจปีที่ 30 ฉบับที่ 10358: วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560