18 (สิบแปด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 17 (สิบเจ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 19 (สิบเก้า)

17 18 19
จำนวนเชิงการนับสิบแปด
จำนวนเชิงอันดับที่18 (ที่สิบแปด)
ตัวประกอบ2 · 32
เลขไทย๑๘
เลขโรมันXVIII
เลขจีน十八
ฐานสอง10010
ฐานสาม200
ฐานสี่102
ฐานห้า33
ฐานหก30
ฐานแปด22
ฐานสิบสอง16
ฐานสิบหก12
ฐานยี่สิบI
ฐานสามสิบหกI

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

อ้างอิง แก้