14

ตัวเลขธรรมชาติ

14 (สิบสี่) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 13 (สิบสาม) และอยู่ก่อนหน้า 15 (สิบห้า)

13 14 15
จำนวนเชิงการนับสิบสี่
จำนวนเชิงอันดับที่14 (ที่สิบสี่)
ตัวประกอบ2 · 7
เลขไทย๑๔
เลขโรมันXIV
เลขจีน十四
ฐานสอง1110
ฐานสาม112
ฐานสี่32
ฐานห้า24
ฐานหก22
ฐานแปด16
ฐานสิบสอง12
ฐานสิบหกE
ฐานยี่สิบE
ฐานสามสิบหกE

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข