9 (เก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 8 และอยู่ก่อนหน้า 10

8 9 10
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
จำนวนเชิงการนับเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่9 (ที่เก้า)
ตัวประกอบ32
เลขไทย
เลขโรมันIX
เลขโรมัน (ยูนิโคด)Ⅸ, ⅸ
เลขจีน, ,
ฐานสอง1001
ฐานสาม100
ฐานสี่21
ฐานห้า14
ฐานหก13
ฐานแปด11
ฐานสิบสอง9
ฐานสิบหก9
ฐานยี่สิบ9
ฐานสามสิบหก9

คำเติมนำหน้า แก้

วิวัฒนาการ แก้

 

ภาษาอื่น แก้

ความหมายและความเชื่อ แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้

เก้า เป็นจำนวนประกอบ ตัวหารแท้ของมันคือ 1 และ 3 เก้าเท่ากับ 3 คูณด้วย 3 ดังนั้น มันจึงเป็นจำนวนจัตุรัสตัวที่สาม

จำนวนในเลขฐานสิบจะหารด้วย 9 ลงตัว ก็ต่อเมื่อ หาผลบวกของเลขโดดทุกหลัก และทำซ้ำกับผลบวกที่ได้จนได้เท่ากับ 9 หรือกล่าวได้ว่า จำนวนจะหารด้วย 9 ลงตัว ก็ต่อเมื่อ ผลบวกของเลขโดดทุกหลัก หารด้วย 9 ลงตัว จำนวนอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติแบบนี้เหมือนกันคือสาม ในเลขฐาน N, ตัวหารของ N − 1 ก็จะมีคุณสมบัตินี้เช่นเดียวกัน

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 ทัศนะ 8, 'ตัวเลข'กับชีวิตที่'ถูกบงการ' . "อาหารสมอง" โดย วรากรณ์ สามโกเศศ. กรุงเทพธุรกิจปีที่ 30 ฉบับที่ 10358: วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560