ปิศาจจิ้งจอก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง)

ปิศาจจิ้งจอก อาจหมายถึง ปิศาจจิ้งจอกในความเชื่อดังต่อไปนี้