1

จำนวนธรรมชาติ
(เปลี่ยนทางจาก 1 (จำนวน))

1 (หนึ่ง) คือจำนวน ตัวเลข และเป็นชื่อของสัญลักษณ์ภาพที่แทนจำนวนนั้น หนึ่งแทนสิ่งสิ่งเดียว หน่วยในการนับหรือการวัด ตัวอย่างเช่น ส่วนของเส้นตรงของ "ความยาวหนึ่งหน่วย" คือส่วนของเส้นตรงของความยาวเท่ากับ 1

0 1 2
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
จำนวนเชิงการนับหนึ่ง
จำนวนเชิงอันดับที่1 (ที่หนึ่ง)
Numeral systemunary
ตัวประกอบ1
ตัวหาร1
เลขไทย
เลขโรมันI
เลขโรมัน (ยูนิโคด)Ⅰ, ⅰ
อุปสรรคกรีกmono- /haplo-
อุปสรรคละตินuni-
ฐานสอง1
ฐานสาม1
ฐานสี่1
ฐานห้า1
ฐานหก1
ฐานแปด1
ฐานสิบสอง1
ฐานสิบหก1
ฐานยี่สิบ1
ฐานสามสิบหก1
Greek numeralα'
Persian١ - یک
Arabic١
UrduUsermsn
Ge'ez
Bengali & Assamese
Georgian Ⴁ/ⴁ/ბ(Bani)
Chinese numeral一,弌,壹
Korean일, 하나
Devanāgarī (ek)
Telugu
Tamil
Kannada
Hebrewא (alef)
Khmer
Malayalam

คำเติมนำหน้า

แก้

ในฐานะตัวเลข

แก้

หนึ่ง เป็นจำนวนเต็มที่มาก่อนเลขสองและมาหลังเลขศูนย์ หนึ่งเป็นจำนวนแรกที่ไม่ใช่ศูนย์และเป็นเลขคี่ในจำนวนธรรมชาติ

จำนวนใด ๆ ที่คูณกับหนึ่งจะได้จำนวนนั้น เนื่องจากหนึ่งเป็นสมาชิกเอกลักษณ์ของการคูณ ด้วยเหตุนี้ หนึ่งจึงเป็นแฟกทอเรียลของตัวเอง เป็นกำลังสองของตัวเอง และกำลังสามของตัวเอง เป็นต้น หนึ่งเป็นผลคูณว่าง เนื่องจากจำนวนใด ๆ ที่คูณหนึ่งจะได้ตัวเอง หนึ่งยังเป็นจำนวนธรรมชาติจำนวนเดียวที่ไม่ได้เป็นจำนวนประกอบและจำนวนเฉพาะ แต่ถือว่าเป็นหน่วยในทฤษฎีริงหน่วยหนึ่ง

เชิงคณิตศาสตร์

แก้

เชิงคณิตศาสตร์ 1 เป็น:

จำนวนธรรมชาติที่ถัดจาก 0 และมาก่อน 2 และเป็นสมาชิกเอกลักษณ์การคูณของจำนวนเต็ม จำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน ในวิชาเลขคณิต (พีชคณิต) และแคลคูลัส
เอกลักษณ์การคูณ (หนึ่งหน่วย) ของริงในพีชคณิตนามธรรม

ลอการิทึมฐาน 1 ไม่นิยาม เนื่องจากฟังก์ชัน 1x เท่ากับ 1 เสมอ และไม่มีตัวผกผันที่แท้จริง

ในระบบจำนวนจริง 1 สามารถเขียนแทนได้สองอย่าง ในรูปทศนิยมซ้ำ ได้แก่ 1.000... และ 0.999...

เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์การคูณ ถ้า f(x) เป็นฟังก์ชันการคูณ แล้ว f(1) ต้องเท่ากับ 1

หนึ่งเป็นจำนวนเชิงรูปของทุกอย่าง เช่น จำนวนสามเหลี่ยม จำนวนห้าเหลี่ยม และจำนวนหกเหลี่ยมด้านเท่า เป็นต้น

หนึ่งเป็นจำนวนคี่จำนวนเดียวที่อยู่ในช่วงของฟังก์ชันทอเทียนต์ของออยเลอร์ φ(x) เมื่อ x = 1 และ x = 2

โดยนิยามแล้ว 1 เป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกือบแน่ใจได้ว่าจะเกิดขึ้น

ฟังก์ชันก่อกำเนิดที่มีสัมประสิทธิ์ทุกตัวเป็น 1 ดังสมการ

 .

อนุกรมยกกำลังนี้ลู่เข้า และมีค่าจำกัด ก็ต่อเมื่อ  

ตารางการคำนวณพื้นฐาน

แก้
การคูณ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
การหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1 0.5 0.3 0.25 0.2 0.16 0.142857 0.125 0.1 0.1 0.09 0.083 0.076923 0.0714285 0.06
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
การยกกำลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

เชิงเทคโนโลยี

แก้

เชิงวิทยาศาสตร์

แก้

ในวรรณกรรม

แก้
  • นัมเบอร์วัน (Number One) เป็นตัวละครในนิยายชุด Lorien Legacies โดย Pittacus Lore

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้