เลขฐานสามสิบหก

ระบบเลขฐานใช้ 36 ตัวเลข

เลขฐานสามสิบหก (อังกฤษ: Base 36) เป็นระบบเลขฐานที่มีสัญลักษณ์ 36 ตัว ประกอบไปด้วยเลข 0-9 และอักษรละติน AZ[1]โดยสัญลักษณ์เลข 09 มีค่าเท่ากับเลขศูนย์ถึงเลขเก้า และตัวอักษร AZ มีค่าเท่ากับเลขสิบถึงเลขสามสิบห้า

เลขฐานสิบ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
เลขฐานสามสิบหก 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H
 
เลขฐานสิบ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
เลขฐานสามสิบหก I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

อ้างอิง

แก้
  1. Hope, Paco; Walther, Ben (2008), Web Security Testing Cookbook, Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., ISBN 978-0-596-51483-9