19

ตัวเลขธรรมชาติ

19 (สิบเก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 18 (สิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 20 (ยี่สิบ)

18 19 20
จำนวนเชิงการนับสิบเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่19 (ที่สิบเก้า)
ตัวประกอบ19
เลขไทย๑๙
เลขโรมันXIX
เลขจีน十九
ฐานสอง10011
ฐานสาม201
ฐานสี่103
ฐานห้า34
ฐานหก31
ฐานแปด23
ฐานสิบสอง17
ฐานสิบหก13
ฐานยี่สิบJ
ฐานสามสิบหกJ

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้

อ้างอิง

แก้