เลขฐานยี่สิบ (อังกฤษ: Vigesimal) เป็นระบบเลขที่ใช้เลข 20 เป็นฐาน นอกจากตัวเลขปกติ 10 ตัวแล้ว อาจเขียนเลข 10-19 แทนด้วยตัวอักษร A-J ตัวอย่างระบบเลขที่ใช้เลขฐานยี่สิบ คือ เลขมายา