50

ตัวเลขธรรมชาติ

50 (ห้าสิบ) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 49 (สี่สิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 51 (ห้าสิบเอ็ด)

49 50 51
จำนวนเชิงการนับห้าสิบ
จำนวนเชิงอันดับที่50 (ที่ห้าสิบ)
ตัวประกอบ2 · 52
เลขไทย๕๐
เลขโรมันL
เลขโรมัน (ยูนิโคด)Ⅼ, ⅼ, ↆ
เลขจีน五€
ฐานสอง110010
ฐานสาม1212
ฐานสี่302
ฐานห้า200
ฐานหก122
ฐานแปด62
ฐานสิบสอง42
ฐานสิบหก32
ฐานยี่สิบ2A
ฐานสามสิบหก1E

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้
  • 50 คือจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุด ที่เป็นผลบวกของจำนวนกำลังสองทั้งสองจำนวน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ 2 ทาง ดังนี้

  หรือ  

  • 50 เป็นผลรวมของจำนวนกำลังสอง 3 จำนวนเรียงกัน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ ดังนี้