58 (ห้าสิบแปด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 57 (ห้าสิบเจ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 59 (ห้าสิบเก้า)

57 58 59
จำนวนเชิงการนับห้าสิบแปด
จำนวนเชิงอันดับที่58 (ที่ห้าสิบแปด)
ตัวประกอบ2 · 29
เลขไทย๕๘
เลขโรมันLVIII
เลขจีน五十八
ฐานสอง111010
ฐานสาม2011
ฐานสี่322
ฐานห้า213
ฐานหก134
ฐานแปด72
ฐานสิบสอง4A
ฐานสิบหก3A
ฐานยี่สิบ2I
ฐานสามสิบหก1M

คำเติมนำหน้า แก้ไข

ความหมาย แก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์ แก้ไข