56 (ห้าสิบหก) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 55 (ห้าสิบห้า) และอยู่ก่อนหน้า 57 (ห้าสิบเจ็ด)

55 56 57
จำนวนเชิงการนับห้าสิบหก
จำนวนเชิงอันดับที่56 (ที่ห้าสิบหก)
ตัวประกอบ23· 7
เลขไทย๕๖
เลขโรมันLVI
เลขจีน五十六
ฐานสอง111000
ฐานสาม2002
ฐานสี่320
ฐานห้า211
ฐานหก132
ฐานแปด70
ฐานสิบสอง48
ฐานสิบหก38
ฐานยี่สิบ2G
ฐานสามสิบหก1K

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้