54 (ห้าสิบสี่) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 53 (ห้าสิบสาม) และอยู่ก่อนหน้า 55 (ห้าสิบห้า)

53 54 55
จำนวนเชิงการนับห้าสิบสี่
จำนวนเชิงอันดับที่54 (ที่ห้าสิบสี่)
ตัวประกอบ2 · 33
เลขไทย๕๔
เลขโรมันLIV
เลขจีน五十四
ฐานสอง110110
ฐานสาม2000
ฐานสี่312
ฐานห้า204
ฐานหก130
ฐานแปด66
ฐานสิบสอง46
ฐานสิบหก36
ฐานยี่สิบ2E
ฐานสามสิบหก1I

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้

1,2,3,6,9,18,27,54