53 (ห้าสิบสาม) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 52 (ห้าสิบสอง) และอยู่ก่อนหน้า 54 (ห้าสิบสี่)

52 53 54
จำนวนเชิงการนับห้าสิบสาม
จำนวนเชิงอันดับที่53 (ที่ห้าสิบสาม)
ตัวประกอบ53
เลขไทย๕๓
เลขโรมันLIII
เลขจีน五十三
ฐานสอง110101
ฐานสาม1222
ฐานสี่311
ฐานห้า203
ฐานหก125
ฐานแปด65
ฐานสิบสอง45
ฐานสิบหก35
ฐานยี่สิบ2D
ฐานสามสิบหก1H

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข