53 (ห้าสิบสาม) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 52 (ห้าสิบสอง) และอยู่ก่อนหน้า 54 (ห้าสิบสี่)

52 53 54
จำนวนเชิงการนับห้าสิบสาม
จำนวนเชิงอันดับที่53 (ที่ห้าสิบสาม)
ตัวประกอบ53
เลขไทย๕๓
เลขโรมันLIII
เลขจีน五十三
ฐานสอง110101
ฐานสาม1222
ฐานสี่311
ฐานห้า203
ฐานหก125
ฐานแปด65
ฐานสิบสอง45
ฐานสิบหก35
ฐานยี่สิบ2D
ฐานสามสิบหก1H

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้