52 (ห้าสิบสอง) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 51 (ห้าสิบเอ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 53 (ห้าสิบสาม)

51 52 53
จำนวนเชิงการนับห้าสิบสอง
จำนวนเชิงอันดับที่52 (ที่ห้าสิบสอง)
ตัวประกอบ22· 13
เลขไทย๕๒
เลขโรมันLII
เลขจีน五十二
ฐานสอง110100
ฐานสาม1221
ฐานสี่310
ฐานห้า202
ฐานหก124
ฐานแปด64
ฐานสิบสอง44
ฐานสิบหก34
ฐานยี่สิบ2C
ฐานสามสิบหก1G

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข