70 (เจ็ดสิบ) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 69 (หกสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 71 (เจ็ดสิบเอ็ด)

69 70 71
จำนวนเชิงการนับเจ็ดสิบ
จำนวนเชิงอันดับที่70 (ที่เจ็ดสิบ)
ตัวประกอบ2 · 5 · 7
เลขไทย๗๐
เลขโรมันLXX
เลขจีน七十
ฐานสอง1000110
ฐานสาม2121
ฐานสี่1012
ฐานห้า240
ฐานหก154
ฐานแปด106
ฐานสิบสอง5A
ฐานสิบหก46
ฐานยี่สิบ3A
ฐานสามสิบหก1Y

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้