72 (เจ็ดสิบสอง) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 71 (เจ็ดสิบเอ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 73 (เจ็ดสิบสาม)

71 72 73
จำนวนเชิงการนับเจ็ดสิบสอง
จำนวนเชิงอันดับที่72 (ที่เจ็ดสิบสอง)
ตัวประกอบ23· 32
เลขไทย๗๒
เลขโรมันLXXII
เลขจีน七十二
ฐานสอง1001000
ฐานสาม2200
ฐานสี่1020
ฐานห้า242
ฐานหก200
ฐานแปด110
ฐานสิบสอง60
ฐานสิบหก48
ฐานยี่สิบ3C
ฐานสามสิบหก20

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=72&oldid=5245106"