72 (เจ็ดสิบสอง) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 71 (เจ็ดสิบเอ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 73 (เจ็ดสิบสาม)

71 72 73
จำนวนเชิงการนับเจ็ดสิบสอง
จำนวนเชิงอันดับที่72 (ที่เจ็ดสิบสอง)
ตัวประกอบ23· 32
เลขไทย๗๒
เลขโรมันLXXII
เลขจีน七十二
ฐานสอง1001000
ฐานสาม2200
ฐานสี่1020
ฐานห้า242
ฐานหก200
ฐานแปด110
ฐานสิบสอง60
ฐานสิบหก48
ฐานยี่สิบ3C
ฐานสามสิบหก20

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข