73 (เจ็ดสิบสาม) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 72 (เจ็ดสิบสอง) และอยู่ก่อนหน้า 74 (เจ็ดสิบสี่)

72 73 74
จำนวนเชิงการนับเจ็ดสิบสาม
จำนวนเชิงอันดับที่73 (ที่เจ็ดสิบสาม)
ตัวประกอบ73
เลขไทย๗๓
เลขโรมันLXXIII
เลขจีน七十三
ฐานสอง1001001
ฐานสาม2201
ฐานสี่1021
ฐานห้า243
ฐานหก201
ฐานแปด111
ฐานสิบสอง61
ฐานสิบหก49
ฐานยี่สิบ3D
ฐานสามสิบหก21

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้