73 (เจ็ดสิบสาม) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 72 (เจ็ดสิบสอง) และอยู่ก่อนหน้า 74 (เจ็ดสิบสี่)

72 73 74
จำนวนเชิงการนับเจ็ดสิบสาม
จำนวนเชิงอันดับที่73 (ที่เจ็ดสิบสาม)
ตัวประกอบ73
เลขไทย๗๓
เลขโรมันLXXIII
เลขจีน七十三
ฐานสอง1001001
ฐานสาม2201
ฐานสี่1021
ฐานห้า243
ฐานหก201
ฐานแปด111
ฐานสิบสอง61
ฐานสิบหก49
ฐานยี่สิบ3D
ฐานสามสิบหก21

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข