76 (เจ็ดสิบหก) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 75 (เจ็ดสิบห้า) และอยู่ก่อนหน้า 77 (เจ็ดสิบเจ็ด)

75 76 77
จำนวนเชิงการนับเจ็ดสิบหก
จำนวนเชิงอันดับที่76 (ที่เจ็ดสิบหก)
ตัวประกอบ22· 19
เลขไทย๗๖
เลขโรมันLXXVI
เลขจีน七十六
ฐานสอง1001100
ฐานสาม2211
ฐานสี่1030
ฐานห้า301
ฐานหก204
ฐานแปด114
ฐานสิบสอง64
ฐานสิบหก4C
ฐานยี่สิบ3G
ฐานสามสิบหก24

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข