78 (เจ็ดสิบแปด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 77 (เจ็ดสิบเจ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 79 (เจ็ดสิบเก้า)

77 78 79
จำนวนเชิงการนับเจ็ดสิบแปด
จำนวนเชิงอันดับที่78 (ที่เจ็ดสิบแปด)
ตัวประกอบ2 · 3 · 13
เลขไทย๗๘
เลขโรมันLXXVIII
เลขจีน七十八
ฐานสอง1001110
ฐานสาม2220
ฐานสี่1032
ฐานห้า303
ฐานหก210
ฐานแปด116
ฐานสิบสอง66
ฐานสิบหก4E
ฐานยี่สิบ3I
ฐานสามสิบหก26

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข