71 (เจ็ดสิบเอ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 70 (เจ็ดสิบ) และอยู่ก่อนหน้า 72 (เจ็ดสิบสอง)

70 71 72
จำนวนเชิงการนับเจ็ดสิบเอ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่71 (ที่เจ็ดสิบเอ็ด)
ตัวประกอบ71
เลขไทย๗๑
เลขโรมันLXXI
เลขจีน七十一
ฐานสอง1000111
ฐานสาม2122
ฐานสี่1013
ฐานห้า241
ฐานหก155
ฐานแปด107
ฐานสิบสอง5B
ฐานสิบหก47
ฐานยี่สิบ3B
ฐานสามสิบหก1Z

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข