71 (เจ็ดสิบเอ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 70 (เจ็ดสิบ) และอยู่ก่อนหน้า 72 (เจ็ดสิบสอง)

70 71 72
จำนวนเชิงการนับเจ็ดสิบเอ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่71 (ที่เจ็ดสิบเอ็ด)
ตัวประกอบ71
เลขไทย๗๑
เลขโรมันLXXI
เลขจีน七十一
ฐานสอง1000111
ฐานสาม2122
ฐานสี่1013
ฐานห้า241
ฐานหก155
ฐานแปด107
ฐานสิบสอง5B
ฐานสิบหก47
ฐานยี่สิบ3B
ฐานสามสิบหก1Z

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้