79 (เจ็ดสิบเก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 78 (เจ็ดสิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 80 (แปดสิบ)

78 79 80
จำนวนเชิงการนับเจ็ดสิบเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่79 (ที่เจ็ดสิบเก้า)
ตัวประกอบ79
เลขไทย๗๙
เลขโรมันLXXIX
เลขจีน七十九
ฐานสอง1001111
ฐานสาม2221
ฐานสี่1033
ฐานห้า304
ฐานหก211
ฐานแปด117
ฐานสิบสอง67
ฐานสิบหก4F
ฐานยี่สิบ3J
ฐานสามสิบหก27

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้