79 (เจ็ดสิบเก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 78 (เจ็ดสิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 80 (แปดสิบ)

78 79 80
จำนวนเชิงการนับเจ็ดสิบเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่79 (ที่เจ็ดสิบเก้า)
ตัวประกอบ79
เลขไทย๗๙
เลขโรมันLXXIX
เลขจีน七十九
ฐานสอง1001111
ฐานสาม2221
ฐานสี่1033
ฐานห้า304
ฐานหก211
ฐานแปด117
ฐานสิบสอง67
ฐานสิบหก4F
ฐานยี่สิบ3J
ฐานสามสิบหก27

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข