15 (สิบห้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 14 (สิบสี่) และอยู่ก่อนหน้า 16 (สิบหก)

14 15 16
จำนวนเชิงการนับสิบห้า
จำนวนเชิงอันดับที่15 (ที่สิบห้า)
ตัวประกอบ3 · 5
เลขไทย๑๕
เลขโรมันXV
เลขจีน十五
ฐานสอง1111
ฐานสาม120
ฐานสี่33
ฐานห้า30
ฐานหก23
ฐานแปด17
ฐานสิบสอง13
ฐานสิบหกF
ฐานยี่สิบF
ฐานสามสิบหกF

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้

อ้างอิง แก้