11

ตัวเลขธรรมชาติ

11 (สิบเอ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 10 (สิบ) และอยู่ก่อนหน้า 12 (สิบสอง) นับเป็นจำนวนแรกที่ไม่สามารถใช้นิ้วมือนับได้ตามปกติ การใช้นิ้วมือระบุจำนวนสิบเอ็ด จึงนิยมกำมือข้างหนึ่งแทนจำนวน 10 แล้วยกนิ้วมืออีกข้างหนึ่งหนึ่ง แทนจำนวน 1 นอกจากนี้แล้ว 11 ยังเป็นจำนวนแรกที่ใช้คำว่า "เอ็ด" แทนคำว่า "หนึ่ง" (จำนวนถัดไปคือ 21, 31, 41, ...)

10 11 12
จำนวนเชิงการนับสิบเอ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่11 (ที่สิบเอ็ด)
ตัวประกอบ11
เลขไทย๑๑
เลขโรมันXI
เลขโรมัน (ยูนิโคด)Ⅺ, ⅺ
เลขจีน十一
ฐานสอง1011
ฐานสาม102
ฐานสี่23
ฐานห้า21
ฐานหก15
ฐานแปด13
ฐานสิบสองB
ฐานสิบหกB
ฐานยี่สิบB
ฐานสามสิบหกB

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้

อ้างอิง แก้