24

ตัวเลขธรรมชาติ

24 (ยี่สิบสี่) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 23 (ยี่สิบสาม) และอยู่ก่อนหน้า 25 (ยี่สิบห้า)

23 24 25
จำนวนเชิงการนับยี่สิบสี่
จำนวนเชิงอันดับที่24 (ที่ยี่สิบสี่)
ตัวประกอบ23· 3
เลขไทย๒๔
เลขโรมันXXIV
เลขจีน二十四
ฐานสอง11000
ฐานสาม220
ฐานสี่120
ฐานห้า44
ฐานหก40
ฐานแปด30
ฐานสิบสอง20
ฐานสิบหก18
ฐานยี่สิบ14
ฐานสามสิบหกO

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้