เปิดเมนูหลัก

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

ในทางฟิสิกส์และเคมีแก้ไข

ในทางศาสนาแก้ไข

ในกีฬาแก้ไข

ในทางคอมพิวเตอร์แก้ไข

  • 22 เป็นหมายเลขพอร์ตมาตรฐานของโพรโทคอล Secure Shell
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=22&oldid=8113317"