22

ตัวเลขธรรมชาติ

22 (ยี่สิบสอง) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 21 (ยี่สิบเอ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 23 (ยี่สิบสาม)

21 22 23
จำนวนเชิงการนับยี่สิบสอง
จำนวนเชิงอันดับที่22 (ที่ยี่สิบสอง)
ตัวประกอบ2 · 11
เลขไทย๒๒
เลขโรมันXXII
เลขจีน二十二
ฐานสอง10110
ฐานสาม211
ฐานสี่112
ฐานห้า42
ฐานหก34
ฐานแปด26
ฐานสิบสอง1A
ฐานสิบหก16
ฐานยี่สิบ12
ฐานสามสิบหกM

คำเติมนำหน้า แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้

ในทางฟิสิกส์และเคมี แก้

ในทางศาสนา แก้

ในกีฬา แก้

ในทางคอมพิวเตอร์ แก้

  • 22 เป็นหมายเลขพอร์ตมาตรฐานของโพรโทคอล Secure Shell