29

ตัวเลขธรรมชาติ

29 (ยี่สิบเก้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 28 (ยี่สิบแปด) และอยู่ก่อนหน้า 30 (สามสิบ)

28 29 30
จำนวนเชิงการนับยี่สิบเก้า
จำนวนเชิงอันดับที่29 (ที่ยี่สิบเก้า)
ตัวประกอบ29
เลขไทย๒๙
เลขโรมันXXIX
เลขจีน二十九
ฐานสอง11101
ฐานสาม1002
ฐานสี่131
ฐานห้า104
ฐานหก45
ฐานแปด35
ฐานสิบสอง25
ฐานสิบหก1D
ฐานยี่สิบ19
ฐานสามสิบหกT

คำเติมนำหน้า

แก้

ความหมาย

แก้

ในทางคณิตศาสตร์

แก้