21

ตัวเลขธรรมชาติ

21 (ยี่สิบเอ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 20 (ยี่สิบ) และอยู่ก่อนหน้า 22 (ยี่สิบสอง)

20 21 22
จำนวนเชิงการนับยี่สิบเอ็ด
จำนวนเชิงอันดับที่21 (ที่ยี่สิบเอ็ด)
ตัวประกอบ3 · 7
เลขไทย๒๑
เลขโรมันXXI
เลขจีน二十一
ฐานสอง10101
ฐานสาม210
ฐานสี่111
ฐานห้า41
ฐานหก33
ฐานแปด25
ฐานสิบสอง19
ฐานสิบหก15
ฐานยี่สิบ11
ฐานสามสิบหกL

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้