25 (ยี่สิบห้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 24 (ยี่สิบสี่) และอยู่ก่อนหน้า 26 (ยี่สิบหก)

24 25 26
จำนวนเชิงการนับยี่สิบห้า
จำนวนเชิงอันดับที่25 (ที่ยี่สิบห้า)
ตัวประกอบ52
เลขไทย๒๕
เลขโรมันXXV
เลขจีน二十五
ฐานสอง11001
ฐานสาม221
ฐานสี่121
ฐานห้า100
ฐานหก41
ฐานแปด31
ฐานสิบสอง21
ฐานสิบหก19
ฐานยี่สิบ15
ฐานสามสิบหกP

คำเติมนำหน้า แก้

ความหมาย แก้

ในทางคณิตศาสตร์ แก้

 
25 เป็นจำนวนกำลังสอง

25 เป็นจำนวนกำลังสอง เกิดจาก 52 = 5 × 5 ที่เล็กที่สุดที่เป็นผลรวมของจำนวนกำลังสองสองจำนวน (ที่ไม่ใช่ศูนย์) 25 = 32 + 42 ดังนั้นจำนวนนี้จึงมักปรากฏในภาพตัวอย่างของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

25 เปอร์เซนต์ (%) เท่ากับ 1/4

25 เป็นจำนวนฟรีดแมนฐาน 10 ที่เล็กที่สุดที่แสดงด้วยจำนวนของตัวเอง คือ 52