เปิดเมนูหลัก

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

 
25 เป็นจำนวนกำลังสอง

25 เป็นจำนวนกำลังสอง เกิดจาก 52 = 5 × 5 ที่เล็กที่สุดที่เป็นผลรวมของจำนวนกำลังสองสองจำนวน (ที่ไม่ใช่ศูนย์) 25 = 32 + 42 ดังนั้นจำนวนนี้จึงมักปรากฏในภาพตัวอย่างของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

25 เปอร์เซนต์ (%) เท่ากับ 1/4

25 เป็นจำนวนฟรีดแมนฐาน 10 ที่เล็กที่สุดที่แสดงด้วยจำนวนของตัวเอง คือ 52

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=25&oldid=6283940"