เบญจเพส แปลว่า ยี่สิบห้า มักจะใช้หมายถึงช่วงอายุ 25 ปี (อาจรวมถึงอายุที่ลงท้ายด้วยเลข 5 ตั้งแต่ 15 , 25 , 35 ปี) ซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นช่วงวัยที่อาจมีเคราะห์ หรือมีเหตุสำคัญในชีวิต จึงต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเมื่อมีอายุ 25 ปี

คำว่า เบญจเพส เป็นคำที่แผลงมาจากศัพท์ภาษาบาลี "ปญฺจวีส" หรือสันสกฤต "ปญฺจวิษฺต" पञ्चविष्त (ปัญจ หมายถึง ห้า, และ วีส หมายถึง ยี่สิบ) หมายถึง "ที่ยี่สิบห้า"

เบญจเพสมีความเชื่อว่าอาจเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง แก้

เบญจเพสถือเป็นวิกฤติชีวิตที่ต้องก้าวข้าม และผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปให้จงได้ จากคำกล่าว คำเล่าต่อๆ กันมา ปัญหาและเคราะห์กรรมที่มักเกิดขึ้นกับวัยเบญจเพส ได้แก่

  • เจ็บไข้ได้ป่วย มีปัญหาด้านสุขภาพ
  • ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทาง
  • ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน
  • ไม่ประสบความสำเร็จในการงาน
  • มีปัญหาครอบครัว ชีวิตคู่มีปัญหา
  • มีปากเสียงกับเพื่อน ญาติพี่น้อง
  • กิจการค้าขาย ไม่ราบรื่น
  • การเงินมีปัญหา ต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้

อ้างอิง แก้