5 (ห้า) เป็นจำนวน ตัวเลข และเป็นชื่อของสัญลักษณ์ภาพ เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 4 (สี่) และอยู่ก่อนหน้า 6 (หก)

4 5 6
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
จำนวนเชิงการนับห้า
จำนวนเชิงอันดับที่5 (ที่ห้า)
ตัวประกอบ5
เลขไทย
เลขโรมันV
เลขโรมัน (ยูนิโคด)Ⅴ, ⅴ
เลขจีน, , , , 𠄡
ฐานสอง101
ฐานสาม12
ฐานสี่11
ฐานห้า10
ฐานหก5
ฐานแปด5
ฐานสิบสอง5
ฐานสิบหก5
ฐานยี่สิบ5
ฐานสามสิบหก5
ตัวอย่างโลโก้ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529

คำเติมนำหน้า แก้

ชื่อเรียก แก้

งั่ว แก้

พระนามของกษัตริย์ เจ้าฟ้า หรือโอรสองค์ที่ห้า

เบญจ และ เบญจม แก้

วิวัฒนาการ แก้

 

ในทางคณิตศาสตร์ แก้

ในวัฒนธรรมมนุษย์ แก้

ในทางวิทยาศาสตร์ แก้

ในทางเทคโนโลยี แก้

  • 5 เป็นจำนวนระดับเกียร์รถยนต์แบบเกียร์กระปุกที่พบได้ทั่วไป
  • บนโทรศัพท์ส่วนใหญ่ ปุ่มเลข 5 จะคู่กับตัวอักษร J K และ L แต่บนแบล็คเบอร์รีบางรุ่น ปุ่มดังกล่าวจะคู่กับตัวอักษร G และ H
  • เพนเทียม (Pentium) คิดขึ้นโดยอินเทลคอร์เปอเรชัน เป็นสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ เอกซ์86 รุ่นที่ห้า
  • เป็นรหัสระบุชนิดของเรซินใช้ในการรีไซเคิลเพื่อระบุว่าเป็นโพลีโพรพีลีน

ในทางอื่น ๆ แก้

ห้า คือ:

 
ตัวอย่างโลโก้ ททบ 5 เอชดี 1 เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2565

อ้างอิง แก้