5 (ห้า) เป็นจำนวน ตัวเลข และเป็นชื่อของสัญลักษณ์ภาพ เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 4 (สี่) และอยู่ก่อนหน้า 6 (หก)

4 5 6
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
จำนวนเชิงการนับห้า
จำนวนเชิงอันดับที่5 (ที่ห้า)
ตัวประกอบ5
เลขไทย
เลขโรมันV
เลขโรมัน (ยูนิโคด)Ⅴ, ⅴ
เลขจีน, , , , 𠄡
ฐานสอง101
ฐานสาม12
ฐานสี่11
ฐานห้า10
ฐานหก5
ฐานแปด5
ฐานสิบสอง5
ฐานสิบหก5
ฐานยี่สิบ5
ฐานสามสิบหก5

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ชื่อเรียกแก้ไข

งั่วแก้ไข

พระนามของกษัตริย์ เจ้าฟ้า หรือโอรสองค์ที่ห้า

เบญจ และ เบญจมแก้ไข

วิวัฒนาการแก้ไข

 

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

ในวัฒนธรรมมนุษย์แก้ไข

ในทางวิทยาศาสตร์แก้ไข

ในทางเทคโนโลยีแก้ไข

  • 5 เป็นจำนวนระดับเกียร์รถยนต์แบบเกียร์กระปุกที่พบได้ทั่วไป
  • บนโทรศัพท์ส่วนใหญ่ ปุ่มเลข 5 จะคู่กับตัวอักษร J K และ L แต่บนแบล็คเบอร์รีบางรุ่น ปุ่มดังกล่าวจะคู่กับตัวอักษร G และ H
  • เพนเทียม (Pentium) คิดขึ้นโดยอินเทลคอร์เปอเรชัน เป็นสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ เอกซ์86 รุ่นที่ห้า
  • เป็นรหัสระบุชนิดของเรซินใช้ในการรีไซเคิลเพื่อระบุว่าเป็นโพลีโพรพีลีน

ในทางอื่น ๆแก้ไข

ห้า คือ:

อ้างอิงแก้ไข