5 (ห้า) เป็นจำนวน ตัวเลข และเป็นชื่อของสัญลักษณ์ภาพ เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 4 (สี่) และอยู่ก่อนหน้า 6 (หก)

4 5 6
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
จำนวนเชิงการนับห้า
จำนวนเชิงอันดับที่5 (ที่ห้า)
ตัวประกอบ5
เลขไทย
เลขโรมันV
เลขโรมัน (ยูนิโคด)Ⅴ, ⅴ
เลขจีน, , , , 𠄡
ฐานสอง101
ฐานสาม12
ฐานสี่11
ฐานห้า10
ฐานหก5
ฐานแปด5
ฐานสิบสอง5
ฐานสิบหก5
ฐานยี่สิบ5
ฐานสามสิบหก5

คำเติมนำหน้า แก้ไข

ชื่อเรียก แก้ไข

งั่ว แก้ไข

พระนามของกษัตริย์ เจ้าฟ้า หรือโอรสองค์ที่ห้า

เบญจ และ เบญจม แก้ไข

วิวัฒนาการ แก้ไข

 

ในทางคณิตศาสตร์ แก้ไข

ในวัฒนธรรมมนุษย์ แก้ไข

ในทางวิทยาศาสตร์ แก้ไข

ในทางเทคโนโลยี แก้ไข

  • 5 เป็นจำนวนระดับเกียร์รถยนต์แบบเกียร์กระปุกที่พบได้ทั่วไป
  • บนโทรศัพท์ส่วนใหญ่ ปุ่มเลข 5 จะคู่กับตัวอักษร J K และ L แต่บนแบล็คเบอร์รีบางรุ่น ปุ่มดังกล่าวจะคู่กับตัวอักษร G และ H
  • เพนเทียม (Pentium) คิดขึ้นโดยอินเทลคอร์เปอเรชัน เป็นสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ เอกซ์86 รุ่นที่ห้า
  • เป็นรหัสระบุชนิดของเรซินใช้ในการรีไซเคิลเพื่อระบุว่าเป็นโพลีโพรพีลีน

ในทางอื่น ๆ แก้ไข

ห้า คือ:

อ้างอิง แก้ไข