6 (เลขหก) เป็นจำนวน ตัวเลข และเป็นชื่อของสัญลักษณ์ภาพ เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 5 (ห้า) และอยู่ก่อนหน้า 7 (เจ็ด)

5 6 7
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
จำนวนเชิงการนับหก
จำนวนเชิงอันดับที่6 (ที่หก)
ตัวประกอบ2 · 3
เลขไทย
เลขโรมันVI
เลขโรมัน (ยูนิโคด)Ⅵ, ⅵ, ↅ
เลขจีน, , , 𠫪
ฐานสอง110
ฐานสาม20
ฐานสี่12
ฐานห้า11
ฐานหก10
ฐานแปด6
ฐานสิบสอง6
ฐานสิบหก6
ฐานยี่สิบ6
ฐานสามสิบหก6

คำเติมนำหน้า

แก้

ชื่อเรียก

แก้
พระนามของกษัตริย์ เจ้าฟ้า หรือโอรสองค์ที่หก

วิวัฒนาการ

แก้

 

ในทางคณิตศาสตร์

แก้

6 เป็นจำนวนเต็มบวกที่เล็กที่สุดที่ไม่ได้เป็นทั้งจำนวนกำลังสองและจำนวนเฉพาะ หก เป็นจำนวนประกอบที่เล็กที่สุดอันดับสอง มีเลขที่หารลงตัวคือ 1, 2 และ 3

หก เป็นจำนวนจำนวนเดียวที่เป็นทั้งผลรวมและผลคูณของจำนวนบวก 3 จำนวนที่เรียงกัน

ฟังก์ชันตรีโกณมิติมีทั้งหมด 6 ฟังก์ชัน

หกยังเป็นจำนวนแปดเหลี่ยม เป็นจำนวนสามเหลี่ยม เช่นเดียวกับจำนวนกำลังสองของหก (36)

ในเลขฐานสอง 6 เป็นคอมพลิเมนต์ของเลข 9 (6 = 01102 and 9 = 10012)


ตารางการคำนวณพื้นฐาน

แก้
การคูณ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
  6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 300 600 6000
การหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  6 3 2 1.5 1.2 1   0.75   0.6   0.5     0.4
      0.5     1     1.5     2     2.5
การยกกำลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  6 36 216 1296 7776 46656 279936 1679616 10077696 60466176 362797056 2176782336 13060694016
  1 64 729 4096 15625 46656 117649 262144 531441 1000000 1771561 2985984 4826809

ในทางวิทยาศาสตร์

แก้

ในทางเทคโนโลยี

แก้
  • เป็นรหัสระบุชนิดของเรซินใช้ในการรีไซเคิลเพื่อระบุว่าเป็นโฟม

ในทางอื่น ๆ

แก้

หก คือ:

  • จำนวนครึ่งหนึ่งของโหล นิยมใช้ในการค้า
  • เลขจำนวนแรกที่คุณต้องนับนิ้วด้วยมืออีกข้าง

อ้างอิง

แก้